Het Project

In English                                                                      Yn it Frysk

Dit project is tussen 2015 en 2018 uitgevoerd. In het project hebben we ruim 2500 uur aan radio-uitzendingen van Omrop Fryslân toegankelijk gemaakt. Aan een follow-up wordt gewerkt.

Hoe kunnen we op een handige en snelle manier oude uitzendingen terugvinden? Met die vraag worstelt de regionale publieke omroep Omrop Fryslân. De Omrop heeft zo’n 2300 uur aan oude radio-opnames overgezet naar een digitaal archief. Prachtige historische Friese radio- uitzendingen, vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw tot nu.

Van de meeste opnames is de datum, de naam en het onderwerp van het programma bekend. Maar daarmee weet je nog niet precies waar het over ging, wat er werd gezegd en welke personen aan het woord kwamen. Om dit op te lossen heeft Omrop Fryslân een beroep gedaan op de taal- en spraaktechnologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

We hebben software gebouwd  die spraak herkent en omzet in geschreven tekst. Het lastige daarbij is dat de uitzendingen van Omrop Fryslân vaak tweetalig zijn, Fries en Nederlands worden door elkaar gebruikt. Het idee is een spraakherkenner te maken die beide talen “verstaat”. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de spreker herkend wordt. Deze spraak -en sprekersherkenning zal een hoop gegevens opleveren. Er is daarom ook een zoekprogramma gemaakt waarmee de gebruikers makkelijk kunnen zoeken.

FAME! staat voor Frisian Audio Mining Enterprise. Het project wordt gefinancierd door NWO in het programma voor Creatieve Industrie onder projectnummer 314-99-119. Zie hier.