Zoek in Corpus

Engels                                                                                                 Yn it Frysk

 

Dit is een korte gebruikershandleiding voor het gebruik van de FAME-zoekinterface, dat het archief van radio-uitzendingen van Omrop Fryslân in de periode 1955-2000 ontsluit.

Op de startpagina kunt u een of meerdere zoektermen in het Fries of in het Nederlands typen. Deze zoektermen kunnen namen van mensen, plaatsen en radioprogramma’s bevatten. Door op de zoekknop te klikken (het vergrootglas aan de rechterkant) gaat u naar de zoekresultaten.

De resultaten worden in de rechter helft van het scherm weergegeven als afzonderlijke ‘kaarten’. Ze zijn georganiseerd in termen van de originele opname, geïdentificeerd door de tape die werd gedigitaliseerd voor dit archief (“Band”).

Uw zoektermen zijn terug te vinden in wat er in de audio van de uitzending is gezegd, of in de metadata, d.w.z. in de naam van het radioprogramma, bekende sprekers, een korte geschreven beschrijving, enz.

Binnen elke getoonde kaart worden de metadatagegevens links bovenaan weergegeven. Als de zoektermen zijn gevonden in de gesproken audio, worden kleine fragmenten van de gesproken tekst weergegeven in het gedeelte linksonder op de kaart. In zowel de metadatagegevens als in de gesproken tekst worden de zoektermen rood gemarkeerd.

Aan de linkerkant van het scherm kunt u de zoekresultaten verfijnen op basis van de bekende metadata over de radio-uitzendingen: tijdperk, duur, mensen, genre, enz. U kunt ook uitzendingen selecteren waarvoor de audio online beschikbaar is.

Als dergelijke audio beschikbaar is in een zoekresultaat, wordt een kleine audiospeler weergegeven in de rechterbovenhoek van de kaart. U kunt audio afspelen / pauzeren en de schuifbalk verslepen om door de uitzending te navigeren.

Als u op de v-vormige haak in het rechtergedeelte van de audiospeler klikt, wordt deze uitgevouwen om u te tonen waar in de uitzending de zoektermen werden gevonden, waarbij de tijd op de hele speler van links (begin van de uitzending) naar rechts loopt (einde). U kunt direct naar deze gevonden termen springen door op de rode balken te klikken.

Geprivilegieerde gebruikers (onderzoekers die aan CLARIN zijn gelieerd) kunnen inloggen met een CLARIN-authenticatie via https://onderzoek.zoeken.fame.frl/. Voor hen zijn de onbewerkte audio- en spraakherkenningsresultaten beschikbaar voor download. De koppelingen hiervoor worden dan onder de speler weergegeven zoals in de bovenstaande afbeelding.